Vinaora Nivo Slider

W związku z rosnącym zainteresowaniem sportem, licznie istniejącymi, jak
i nowopowstającymi obiektami sportowymi (boiska „ORLIK”, hale sportowe, baseny itp.) mogącymi być miejscem nie tylko wydarzeń sportowych, ale również komercyjnych, pojawiła się potrzeba uzupełnienia kadr zdolnych sprostać tego typu wyzwaniom. Wzrasta zapotrzebowanie na profesjonalne wyszkolenie kadry w zakresie planowania i zarządzania dużą imprezą sportową. Przewidziane również w ciągu najbliższych 2 lat liczne imprezy sportowe o randze krajowej jak i międzynarodowej, oraz organizacja przez Polskę Euro 2012 stawiają wyzwanie przed kadrą zarządzającą obiektami sportowymi i organizującą imprezy sportowe.
 
Taki przyrost obiektów sportowych, coraz częściej organizowane masowe wydarzenia kulturalne oraz sportowe wymagają od organizatorów doświadczenia i wiedzy z zakresu zarządzania, bezpieczeństwa, marketingu i PR oraz całego procesu przygotowania imprezy masowej, tym bardziej, że obowiązująca ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych nakłada na organizatorów odpowiedzialność cywilną i finansową.
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” postanowiło wyjść naprzeciw aktualnym oczekiwaniom rynku i dzięki uzyskanym z EFS środkom unijnym, zaprasza osoby zatrudnione w różnego rodzaju organizacjach sportowych, jak również osoby związane ze sportem lecz obecnie zatrudnione w innych sektorach gospodarki, będących aktualnie członkami organizacji sportowych na bezpłatne profesjonalne szkolenie organizowane w ramach projektu „Wyścig po wiedzę” wyposażające uczestników w niezbędne umiejętności i wiedzę z zakresu efektywnego organizowania i zarządzania infrastrukturą sportową.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Biura Projektu „Wyścig po wiedzę” budynek C, pokój 02, ul. Sejmowa 5C, nr tel. 76 723 2283 lub 76 723 2330
oraz na stronie internetowej: www.wyscigpowiedze.wa.legnica.edu.pl
Rekrutacja trwa.

 

Napisz do nas

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”
ul. Sejmowa 5A
59-220 Legnica

Biuro Projektu „Wyścig po wiedzę”
ul. Sejmowa 5C pokój 02
59-220 Legnica

Czynne (poniedziałek - czwartek od godz. 15.30 do 18.30)
Piątek od godz. 15.30 do 16.30
Sobota od godz. 9 do 16

Tel. 76 723 2283 oraz 76 723 2330

 

Projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.